Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.Viktig informasjon

16. oktober 2013 kl. 15:23

PRISER

ADMINISTRATIVE TAKSTER

Gjelder også selv om pasienten har frikort

Gebyr tilsendt resept/rekvisisjon el lignende: kr. 64,- Girogebyr ved manglende kontant betaling: Innkreves av Odin Kapital A/S

Uteblivelse fra time: Spesialist kr. 249,- ( + evt. Girogebyr) Ikke spesialist kr. 152,- (+ evt. Girogebyr)

Utleie av krykker: kr. 60,- pr. påbegynnende uke

Kjøp av krykker: kr. 310,-

Kjøp av ispigger: kr. 190,-

Kjøp av krykker m/ispigg: kr. 500,-

Utskrift/kopiering av journal (takst 5 ): kr. 85,-

Utskrift/kopiering av journal med sending: kr. 144,-

ATTESTER

Førerkortattest: kr. 600,-

Losattest: kr. 1915,-

Sjømannsattest: kr. 1.915,-

Offshoreattest: kr. 1.915,-LEGEERKLÆRINGER

Dokument fra lege: kr. 105,-

Enkel legeerklæring: kr. 360,-

Vergemål: kr. 510,-

Utvidet legeerklæring på fastlagt skjema: kr. 775,-

VAKSINE:

Influensavaksine: kr. 125,-

Reisevaksine: Ta kontakt med helsestasjonen for priser

16. oktober 2013 kl. 15:13

INFLUENSAVAKSINE

Helsestasjonen tilbyr influensavaksine på bestemte dager i oktober. Dato for 2017 kommer.

15. juni 2012 kl. 08:24

TELEFONTIDER

Legekontoret har telefontid 08.00 - 12.00 og 12.30 - 15.45. Skal du snakke med lege må du ringe mellom kl 08.45 og 09.15.

Telefonnummeret 116 117 går til legevakta, og skal kun benyttes ved akutt sykdom eller skade.

15. juni 2012 kl. 08:20

ÅPEN PRAKSIS

Hver dag er det satt av et gitt antall timer som skal være ledig fra morgenen. Ved bestilling gjelder "først til mølla-prinsippet". Det betyr at man bør ringe straks etter kontorets åpningstid kl 8 for å være sikker på å få time.

OBS: det er kun satt av 15 minutter pr pasient, så tilbudet er ment til enklere problemstillinger som ikke er tidkrevende. Gjelder det mer omfattende problemstillinger bør man bestille ordinær time.